Gala - Lokalizacja

GALA - lokalizacja

Galeria GALA funkcjonuje od sierpnia 2007 roku.
Obiekt został zrealizowany na terenie dawnej Fabryki Maszyn Rolniczych Wacława Moritza. Dowiędz się więcej O Nas >>>

Lokalizacja Galerii – dzielnica Bronowice w Lublinie (obszar tzw. „Starych Bronowic), ograniczony ulicami: Fabryczną i Al. Unii Lubelskiej oraz rzekami: Bystrzycą i Czerniejówką w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, w tym Starego Miasta (z widokiem na starówkę lubelską) w odległości ok. 1,5 km od ścisłego centrum.

Ulice, przy których znajduje się obiekt, stanowią ważny punkt w komunikacji miejskiej. Przy rondzie Lubelskiego Lipca '80 przebiega ok. 45% wszystkich linii lubelskiej komunikacji miejskiej, zaś co miesiąc na okolicznych przystankach komunikacji przesiada się blisko 400.000 osób.

Samo rondo jest także jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w mieście. W najbliższej okolicy znajdują się dworce PKP i PKS. Dojazd transportem indywidualnym nie stanowi żadnego problemu. Dojazd z obiektu własnym samochodem do każdej z dzielnic Lublina zajmuje nie więcej niż 20 minut poza godzinami szczytu. Zwiększeniu ruchu sprzyjają inwestycje drogowe i obiektowe.

W odległości do 12 minut jazdy samochodem do obiektu GALA mieszka 150.000 osób, co stanowi blisko 45% mieszkańców Lublina, z czego 61% to osoby w wieku 0-50 lat.

 

Al. Unii Lubelskiej

28 listopada 2016

Nowy plan zagospodarowania terenów przy Gali - Staw z wyspami przy al. Unii Lubelskiej oraz zielony park przy Rusałce ---> BIP

 

Od 4 do 28  listopada 2016 każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z nowymi planami zagospodarowania i zgłosić ewentualne uwagi.

Staw

Plan zagospodarowania ogródków działkowych przy al. Unii Lubelskiej mówi, że jest to teren "wód powierzchniowych śródlądowych", co mogłoby umożliwić odtworzenie istniejącego tu Wielkiego Stawu Królewskiego.

Miasto sugeruje tu 73-hektarowy park centralny, wolny od zabudowy - ze względu na widok na Stare Miasto. Pod uwagę brana jest budowa bulwarów, przystani wodnych, kąpielisk, wysp, półwyspów, zatok, meander i lokalizacja punktów widokowych czy pagórków.

W planach jest również zorganizowanie konkursu architektonicznego, dlatego plany będa bardzo ogólne.

Z działkowcami Miasto chciałoby rozmawiać o ewentualnej przeprowadzce.

Park Rusałka

Zielone obszary przy Rusałce Miasto chciałoby przekształcić w Park. W grę wchodzi zabudowa, ale tylko taka, która pozwoli na prowadzenie usług turystyki, rekreacji, gastronomii oraz związana jest z działalnością i funkcjonowaniem ogrodów tematycznych.

----------------------

Zgłaszanie uwag: 4 - 28 listopada. Internet (lublin.eu) oraz siedziba Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (Wieniawska 14, pokój 1111).

Publiczna dyskusja: 10 listopada, sala 2 na parterze Ratusza, początek o godz. 16.

Rondo Lubelskiego Lipca

Sierpień 2016

 

Wnioski Rady Kultury Przestrzeni dotyczące zasadniczych kwestii wymagających uwzględnienia przy sporządzaniu projektu przebudowy Ronda Lubelskiego Lipca ‘80 (sierpień 2016):

 1. Stworzenie wysokiej jakości, atrakcyjnej przestrzeni miejskiej w postaci Placu Lubelskiego Lipca ’80 z uwzględnieniem przyszłych budynków, które pojawią się w otoczeniu placu i stworzą jego ściany.
 2. Maksymalne ułatwienie poruszania się pieszych i rowerzystów na linii Centrum - PKP, także w obrębie całego skrzyżowania, na pozostałych relacjach: Aqua Lublin – Gala - Bronowice, Fabryczna – promenada nad Bystrzycą - Stadiony.
 3. Znaczące przeprojektowanie układu drogowego: likwidacja ronda i stworzenie typowego skrzyżowania, co spowoduje pozyskanie nowych, cennych terenów wokół skrzyżowania na cele inne niż drogowe, przybliżenie przystanków oraz zmniejszenie barierowości skrzyżowania. Tym samym proponujemy by dążyć do maksymalnego ograniczenia poszerzania układu drogowego a wszędzie tam, gdzie to możliwe do zwężania układu, przybliżania jezdni, zwężania pasów ruchu.
 4. Jako alternatywne rozwiązanie proponujemy do rozważenia stworzenie wejść pieszych na środek ronda
 5. Wysoki priorytet dla transportu publicznego. Przystanki maksymalnie blisko wylotów skrzyżowania, na wszystkich wylotach, w celu umożliwienia wygodnych przesiadek. Wprowadzenie buspasów na wszystkich relacjach.
 6. Rezygnacja z planowanego parkingu na zamknięciu ulicy 1-go Maja. Stworzenie atrakcyjnego „wejścia w ulicę” dla pieszych.
 7. Otwarcie ulicy 1-go Maja dla komunikacji publicznej w celu znaczącego skrócenia czasów podróży w kierunku przyszłego dworca metropolitalnego i południowych dzielnic miasta co za tym idzie zwiększenia atrakcyjności komunikacji miejskiej.
 8. Zaplanowanie wysokiej jakości materiałów w nawierzchniach, małej architekturze i wyposażeniu.


Jan Kamiński
Przewodniczący RKP

Dolina Bystrzycy

Sierpień 2016

 

Społeczne propozycje do „Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy” (Rada Kultury Przestrzeni, fragmenty - sierpień 2016)

Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie całkowicie nowego szlaku pieszego z odcinkami pasażu-promenady na trasie Tarasy Zamkowe - Bronowice z wykorzystaniem dawnej linii kolejowej wzdłuż następujące trasy: Tarasy -> istniejąca ścieżka i droga wzdłuż Czechówki -> nowa kładka w okolicach dawnego mostu kolejowego -> droga pieszo-rowerowa wzdłuż dawnej linii kolejowej przy dawnej fabryce eternitu -> ul. Firlejowska -> na ul. Łęczyńską wzdłuż hurtowni Cash&Carry -> przez tory kolejowe do Drogi Męczenników Majdanka i/lub nad nią (i pod wiaduktem kolejowym) w celu połączenia z okolicą Garbarskiej. To rozwiązanie (nawet w wersji do torów) stworzyłoby zupełnie nową relacje komunikacyjną a w szczególności zlikwidowałoby izolację niektórych obszarów. Ponadto możliwe jest przedłużenie trasy do Tatarów (pod wiaduktem i przez ul. Graffa), powstaje także nowe połączenie dla Kalinowszczyzny oraz połączenie do ul. Wrońskiej, i dalej przez ul. Chemiczną do Świdnika.

Propozycja nowego “przebicia” pieszego od Tarasów Zamkowych, wzdłuż Czechówki, przez Bystrzycę i dalej dawna linią kolejową aż na Bronowice (i dalej ul. Chemiczną do Świdnika) oraz na Kośminek. Możliwe jest przedłużenie trasy do Tatarów (pod wiaduktem i przez ul. Graffa). Powstaje także nowe połączenie dla Kalinowszczyzny.

Bronowice - panorama i cisza / mocny punkt

 

Charakterystyczny mini-pagórek na roku ul. Bronowickiej i Firlejowskiej z placami zabaw i skrzyżowaniem ciągów pieszo-rowerowych nadający się na “coś więcej”: punkt widokowy, miejsce rekreacji o wysokich walorach krajobrazowych. Fot. Marcin Skrzypek.


Ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego z nowymi elementami do wykorzystania:

Najlepszy w Lublinie widok historycznej panoramy Starego Miasta z płaskiego wzniesienia przy ul. Bronowickiej. W tym miejscu istnieje naturalne lokalne centrum, którego standard można by nieco podnieść i wzbogacić, ale z zachowaniem i uwypukleniem obecnego charakteru, który najlepiej wyraża wers z Czechowicza “Lublin nad łąka przysiadł. Sam był - i cisza”. Jest tu spiętrzenie wody używane do wędkowania i kąpieli. Należałoby lepiej udostępnić widok na Lublin, uporządkować krzaki (miejsca wypoczynku w cieniu) i może nieco wzbogacić roślinnością bliskie relacje widokowe.

 
Rzut oka z kładki przy ul. Kąpielowej w dół rzeki ukazuje jej potencjał doliny jako prawie gotowego parku. Fot. Marcin Skrzypek.
 
 
Rondo Lubelskiego Lipca ‘80 do Wesołej - miejski klin
 
 
Widok okolicy ronda Lubelskiego Lipca z kładki przy ul. Kąpielowej i z promenady przy ul. Bocznej Rusałki ukazują jego urbanistyczny charakter. Fot. Marcin Skrzypek.

Na tym odcinku Bystrzyca jest najbardziej zurbanizowana i warto rozważyć utrzymanie tego
kierunku zagospodarowania już od ul. Kąpielowej ze szczególną troską o następujące miejsca
miejsca:
 • Rondo Lubelskiego Lipca zwyczajowo zwane jest “rondem na klinie”, co dziś dobrze widać, ponieważ stanowi zwornik dla okolicznych terenów - podobnie jak trójkąt drogowy Tysiąclecia-Graffa-Mełgiewska. W odróżnieniu od niego jednak obecne rondo nie stanowi takiej bariery, a otaczające je kwartały posiadają znacznie większy potencjał. Patrząc na ich układ widać, że jest to dziś być może najbardziej strategiczne miejsce Lublina. Mamy tu oprócz linii Bystrzycy: linię komunikacji między planowanym dworcem multimodalnym a Śródmieściem, niezwykle żywe, ale zaniedbane i oddzielone od siebie tereny Zamojskiej Rusałki i 1 Maja, zaniedbane Bronowice, Galę, reprezentacyjne tereny MOSiR, dwa stadiony i 4 obszary zielone: Park Ludowy, planowany Park Rusałka, Błonia i Park Ludowy. Alternatywa jest prosta: albo uda się je połączyć innowacyjną przebudową ronda, albo rozdzieli je na kolejne pół wieku “rozwiązanie drogowe”, które usprawni tranzyt kosztem lokalnych mieszkańców i biznesu; będzie tam się tam dało przejechać autem i dojechać do punktowych celów, ale ludzie, którzy się tam pojawią nie będą się tam zatrzymywać i by korzystać łącznie z całego tego potencjału. Jest to niewątpliwie krytyczne miejsca dla połączenia potencjałów okolicznych kwartałów i dzielnic a przez to dla rewitalizacji Bystrzycy. W tym momencie blokuje ono dostęp do rzeki. Jeśli zostanie
  ono przebudowane jako “rozwiązanie drogowe” stracimy na pół wieku szansę połączenia ze sobą stykających się tu części miasta.
 • Ujście Czerniejówki i jej odcinek do Fabrycznej (może nawet Wolskiej). Spotkanie dwóch rzek można ładnie zakomponować. Istotne jest, aby przekonać bliskich sąsiadów czyli przynajmniej Galę i hotel “Lwów” po otwarcia na Czerniejówkę. Gala jakiś czas temu rozważała rozwój profilu usług w kierunku spa / fitness / well-being. Otwarcie na rzekę tych interesariuszy i miasta w tej okolicy doskonale pasowałoby zarówno do działalności Gali jak i hotelu. Wyniki Gali pokazują, że sam dojazd autem i miejsce do parkowania nie przyciąga klientów, ani ich nie zatrzymuje.

 

Ujście Czerniejówki do Bystrzycy jako ważne miejsce do zaaranżowania także w kontekście
zagospodarowania samej Czerniejówki. Fot. Marcin Skrzypek.

Autorzy:
Marcin Skrzypek
Dawid Soszyński
Konsultanci:
prof. Tadeusz Chmielewski
Agata Cholewa
dr inż. Sławomir Karaś
Renata Kiełbińska
Ewa Kipta
Krzysztof Kowalik
Marcin Lecki
Szymon Pietrasiewicz
Katarzyna Zaleska
Jan Kamiński

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

Centralny dworzec w Lublinie, planowany od 2011, obsługujący linie regionalne, dalekobieżne, podmiejskie, aglomeracyjne, kolejowe, autobusowe i mikrobusowe - połączony z lubelską komunikacją miejską.

Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podzamcza zakłada likwidację dotychczasowego dworca autobusowego.

Nowy dworzec autobusowy powstanie tuż obok dworca kolejowego przy ul. Gazowej, na dotychczasowym terenie dworca PKS - razem stworzą Zintegrowany Intermodalny Dworzec Metropolitalny.

Planowane uruchomienie: ok. 2022 r.

Ścieżki rowerowe

Sierpień 2016

Koncepcja przebiegu tras rowerowych w ramach Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy.


Opracował: Marcin Lecki

 

 

Arena Lublin

Miejski stadion piłkarski przy ul. Stadionowej w Lublinie.
Budowa: grudzień 2012 – lato 2014

Stadion został wybudowany w dzielnicy Za Cukrownią, na terenach po zlikwidowanej Cukrowni Lublin, w odległości 50–100 m od Bystrzycy. Obiekt przeznaczony jest na mecze piłki nożnej, choć mogą się także odbywać na nim koncerty.

22 października 2016

Na terenie Areny Lublin powstało Centrum Historii Sportu, które gromadzi mnóstwo cennych pamiątek sportowych w tym m.in.:
 • medale olimpijskie, w tym złoty medal za zwycięstwo siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Montrealu
 • kącik żużlowy - dwa motocykle oraz naturalnych rozmiarów figura Marka Kępy
 • kącik bokserski - z fragmentem prawdziwego ringu
 • kącik lekkoatletyczny
 • rowery kolarskie
 • puchary lubelskich piłkarek ręcznych
 • piłka koszykarska, którą w 1978 roku grał w Starcie Kent Washington

 
Fot. Łukasz Kaczanowski. Źródło: kurierlubelski.pl 

Aqua Lublin

Aqua Lublin to Centrum pływackie z basenem olimpijskim przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.
Budowa: wrzesień 2013 - lipiec 2015

Część A

Basen olimpijski - posiada ruchome dno pozwalające regulować głębokość niecki oraz ruchomy i zatapialny pomost, który umożliwia dzielenie niecki na mniejsze części i to na cztery sposoby. 

Sala konferencyjna na 60 osób, przebieralnie, natryski, pomieszczenia dla sędziów, zawodników, trenerów i kontroli antydopingowej.

Część B – część rekreacyjna.

Basen (60 mkw. lustra wody) - o głębokości od 1 do 1,2 m, dysze ścienne, ławeczki napowietrzające, wodospad i ścianka wspinaczkowa.
Jacuzzi (36 mkw. lustra wody) - 1,25 m głębokości, hydromasaż, leżanki i ławeczki napowietrzające. 
Basen dla dzieci (33 mkw., głębokość od 45 do 60 cm) - z grzybkiem, statkiem wspinaczkowym ze zjeżdżalnią, trapem wspinaczkowym i armatką wodną.

Z tej części można wypłynąć z budynku do basenu zewnętrznego (200 mkw. lustra wody, głębokość 1,25 m.), który będzie czynny przez cały rok i wyposażony w ławeczki napowietrzające. Obok będzie kolejny basen zewnętrzny (12 mkw.) z hydromasażem.

Część C

Parner - zespół odnowy biologicznej i rehabilitacji z siłownią, pomieszczeniami do masażu, hydromasażu, światłolecznictwa i kriolecznictwa. Ogród zimowy z pnączami i drzewami, restauracja i sklep sportowy.

Piętro I – sauna fińska, aromatyczna, saunarium, dwie łaźnie tureckie, solarium, beczka lodowa, wanny, leżaki, pojemniki z lodem, ciepły basen i natrysk regeneracyjny. 
Piętro II - sala fitness, siłownia, sala cardio, rowery do spinningu oraz szatnie i natryski.
 
 
 Fot. Aqua Lublin - facebook   
 
 
Listopad 2016
 
W 2017 roku Aqua Lublin będzie kilkakrotnie gościło najlepszych pływaków w kraju!

Marzec 2017 - Mistrzostwa Polski - juniorzy do lat 14
Kwiecień 2017 - Grand Prix Puchar Polski
18-21 maja 2017 - Główne Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski - juniorzy do lat 15
Akademickie Mistrzostwa Polski

 
Październik 2016 
 
Kompleks Aqua Lublin był przedstawiany przez miasto Lublin jako obiekt, do którego nie będzie trzeba dokładać ze względu na dużą liczbę atrakcji i przepustowość ośrodka.
Całkowity wynik finansowy po roku działalności wyniósł około 112 800 zł! 
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegóły znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.